5 savjeta pedagoga za igru s djecom vani

3 min čitanja

Dolaskom sunčanih dana vrijeme češće provodimo izvan kuće. Sjedilački način života i igra putem tehnologije ograničavaju djetetovu potrebu za kretanjem, istraživanjem, komunikacijom i socijalizacijom. Boravak na otvorenom, osobito u prirodi, zadovoljava većinu tih potreba. Iskoristite tople dane za boravak vani i zbližavanje s djetetom. U nastavku donosimo nekoliko ideja za zajedničku igru:

Senzorne aktivnosti

Prošećite. Boravak u prirodi utječe na djetetovu senzoriku, a prirodni materijali na različite osjetilne doživljaje. Kretanjem, dodirom i igrom djeca upoznaju okolinu. U šetnji recite djetetu da: nabroji (boje koje vidi, zvukove koje čuje), izbroji (cvijeće, stabla, kuće) i dodirne (zemlju, travu, kamen). Dječju senzoriku potiče i ljuljanje, okretanje, penjanje i spuštanje što je izvedivo u gotovo svakom parku. Pravovremeni razvoj senzorike omogućava lakše svladavanje vještina učenja, govora, emocionalne samoregulacije, fine i grube motorike.

Ratresiti materijal

Rastresiti materijali su materijali poput pijeska, zemlje, riže i drugih. Važni su u djetetovom razvoju jer njima istražuje teksture, oblike, boje i druga svojstva. Korištenje tih materijala potiče dugotrajnu pažnju, razvija okulomotoriku i finu motoriku. Rastresiti materijal je svakome dostupan te se njime može igrati u kući, na balkonu, u dvorištu ili parku. Igra s rastresitim materijalom može se dodatno obogatiti dodajući žlice, kantice, cjedila i sl.

Pantomima

Osim što potiče koncentraciju i pažnju, pantomima kod djece razvija kreativnost i samopouzdanje. Neka dijete zamisli životinju koju trebate pogoditi i oponaša ju pokretima. Kada pogodite, nastavljate igru te jednostavnim, karakterističnim pokretima oponašajte životinju i potičite dijete da ju raspozna. Primjerice: hod poput medvjeda, skokovi poput žabe… Nastojte da dijete što kreativnije izvede zadatak te da zaključivanjem i povezivanjem pogodi koga vi glumite.

Školica

Za ovu igru, osim dobre volje, trebat će vam kreda i manji kamen. Kredom na tlu nacrtajte školicu, a polja označite brojevima od 1 do 10. Dijete kreće bacajući kamen u polje te skačući kroz školicu na jednoj nozi gdje je jedan ili s dvije noge gdje su dva kvadrata. U zadnjem polju dijete se okreće, vraća i na kraju uzima kamen. Dijete izlazi iz školice, baca kamen na iduće polje i ponavlja radnju. Osim kreativnosti koju potiče crtanje kredom, ova igra razvija vizualno – motoričku koordinaciju, ravnotežu, preciznost te strpljenje i poštivanje pravila.

Ledenica

Želite li zadovoljiti djetetovu potrebu za kretanjem, ova igra je pravi pogodak. Dijete se kreće (trči, skače, hoda) dok vi govorite: “Jedan, dva, tri, zaledi se ti!” – svaki put različitim tempom. Na kraju rečenice za znak zaustavljanja pljesnite rukama da se dijete “zaledi” u pozi u kojoj se našlo. Nakon nekoliko sekundi stajanja ponovite radnju. Ova igra potiče dijete na fizičku aktivnost, usmjerava pažnju na upute i jača koncentraciju.

Uživajte!

Jelena Raguž, mag.paed.