Upoznajte i primjereno potičite faze crtanja, aktivnosti koja izgrađuje djecu

4 min čitanja

Črčkarije, gugutanja, pjevušenja… Sve su to načini na koje dijete komunicira s okolinom i pomoću kojih se emocionalno izražava. Sve su to počeci razvijanja likovnih i glazbenih talenata koji su povezani s razvojem tjelesne motorike.

Razgovorom potičite likovno stvaralaštvo

Dijete do svoje treće godine uglavnom svoje likovno izražavanje pokazuje preko šaranja. U toj fazi djetetu nije bitno što crta, nego kako crta. Pokreti ruku, držanje olovke ili bojice i stvaranje nečeg novog na praznom listu papira stvari su kojima je dijete fascinirano. Faza šaranja je zapravo faza u kojoj se dijete upoznaje s okolinom i zato treba poticati razvoj likovne sposobnosti djeteta.

U ovoj fazi razvoj likovne sposobnosti djeteta treba poticati približavanjem i objašnjavanjem postupka crtanja. Približite djetetu posljedice koje donosi aktivnost ruke. Pokažite kako i vi, kada povučete olovku po papiru, ostavite trag. Zatim razgovarajte o nacrtanom. Primjerice: “Pokaži mami kako držiš bojicu dok ovo bojiš. Pokaži kako napraviš crtu”.

“Između treće i pete godine traje faza slučajnog prikaza stvarnosti kada djeca otkrivaju boje, oblike i crte.”

Nešto starija djeca – u dobi između 3 i 5 godina – već ovladavaju motoričkim sposobnostima potrebnima za crtanje. Ta su djeca fokusirana na ono što crtaju, ali i na ono kako nacrtano nazivaju. I u ovoj je fazi važno razgovarati s djecom o njihovim crtežima, a usput ih poticati da što više pričaju.

Pitanja poput: “Što je najveće na crtežu? Koji su predmeti crvene boje?” uvelike će doprinijeti i razvoju govora. Svakako nećete pogriješiti ni s pitanjem da vam djeca ispričaju cijelu priču o svome crtežu. Osim toga, u ovoj fazi dijete možete potaknuti na likovno izražavanje nudeći mu raznovrsne materijale i alate za crtanje: različite debljine bojica, flomića, tekstura i veličina papira.

Djeca između 4 i 6 godina su najkreativnija

U fazi namjernog subjektivnog prikazivanja stvarnosti, između četvrte i šeste godine, dijete je najkreativnije. Crteži su tada najmaštovitiji te djeca, iako se trude prikazati sličnost nacrtanog i stvarnog, nisu opterećena da crtež bude potpuno realističan. U ovoj fazi djeca povezuju nacrtane elemente u cjelinu, ispunjavaju cijeli papir te koriste puno boja i oblika. Djetetov likovni razvoj potaknite razgovorom o tome što vam se sviđa na crtežu, odnosima nacrtanih elemenata te traženju sličnosti i razlika između njih.

“Omogućite djetetu doživljaj koji će pobuditi njegov interes i osjećaje, a koje će izraziti putem crteža.”

Između pete i sedme godine traje faza namjernog objektivnog prikazivanja stvarnosti, odnosno jednostavnijih crteža i slika. Djeca crtežom nastoje prikazati stvarnost ili događaj. Crteži tada imaju više detalja, a nacrtani elementi odgovaraju predmetima u stvarnosti. U ovoj fazi djeca su manje maštovita i uglavnom crtaju elemente poput čovjeka, životinje i kuće. Razgovarajte o crtežu, o elementima i njihovoj poziciji na crtežu, kao i emocionalnim doživljajima vezanima uz crtež. Primjerice: “Tko je sve nacrtan? Zašto on plače? Kako se ti osjećaš dok to crtaš?” i sl.

Svoje prve likovne produkte djeca počinju stvarati tijekom prva četiri razreda osnovne škole. Ujedno je to i razdoblje kada se prepoznaju likovno nadarena djeca.

Dajte djetetu slobodu u crtanju

Crtanjem djeca razvijaju sposobnosti motoričke koordinacije i preciznosti, taktilne osjetljivosti, samostalnosti, samoevaluacije, samokontrole, samopouzdanja, osjećaja za lijepo, opažanja i vizualnog pamćenja.

“Crtanjem se razvijaju radne navike, a  ono djetetu pomaže i kod planiranja, rješavanja problema te likovno-kreativnog mišljenja.”

Dijete crtanjem razvija i divergentno mišljenje, što ukazuje na važnost kreativnih zadataka u razvoju dječje mašte. Zato, umjesto da djetetu sami dajete likovno rješenje, dopustite mu slobodu u radu bez kritiziranja, sugeriranja i poučavanja. Također, važno je omogućiti mu i dovoljno vremena za aktivnost. Ipak, budite zainteresirani za crtež djeteta, razgovarajte o njemu, prihvatite djetetovo tumačenje crteža i nježno mu pomozite u tome. U ovim vrstama aktivnosti promatrajte dijete, ohrabrujte ga i nenametljivo potičite.

Jelena Raguž, mag. paed.